NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TASTE FINGER

Taste Finger rất coi trọng quyền riêng tư. Năm nguyên tắc dưới đây là cơ sở cho phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền riêng tư của quý khách:

 1. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin quý khách dành cho chúng tôi khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.
 2. Quý khách có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rõ ràng với quý khách về những thông tin chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người quý khách cần liên lạc trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.
 3. Nếu quý khách có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý khách để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.
 4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.
 5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA QUÝ KHÁCH

Lần Cập Nhật Gần Đây Nhất: Tháng Một 2023

Taste Finger cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Đối tượng áp dụng của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này là gì?

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho thông tin cá nhân được Taste Finger thu thập liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp. Trang này trình bày thông tin được thu thập theo hình thức ngoại tuyến và các trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi, các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, hình thức rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi, cũng như hình thức thu thập trực tuyến thông qua các trang web của chúng tôi, các trang uy tín về các nền tảng và chương trình ứng dụng của bên thứ ba được truy cập hay sử dụng thông qua những trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba đó được Taste Finger hoặc đại diện của Taste Finger điều hành (sau đây gọi là “Các Trang Web của Taste Finger”). Chính Sách về Quyền Riêng Tư này dưới đây được kết hợp và tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện sử dụng Trang Web & các ứng dụng của Taste Finger. Để biết thông tin về việc Taste Finger chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách, xin xem Quyền bảo mật của quý khách và người cần liên hệ dưới đây.

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này không áp dụng đối với:

 • thông tin thu thập được từ các trang web, các nền tảng và/hoặc ứng dụng bên thứ ba (“Các Trang Web Bên Thứ Ba”) mà chúng tôi không kiểm soát;
 • thông tin do các Trang Web Bên Thứ Ba thu thập mà quý khách có thể truy cập qua các đường link vào các Trang Web của Taste Finger; hay
 • băng rôn quảng cáo, chương trình rút thăm trúng thưởng và các chương trình quảng cáo hay khuyến mãi khác trên các Trang Web của Bên Thứ Ba mà chúng tôi có thể tài trợ hay tham gia.

Những Trang Web Bên Thứ Ba này có thể có những chính sách về quyền riêng tư, các điều khoản và điều kiện riêng của mình. Chúng tôi khuyến khích quý khách nên đọc trước khi sử dụng các Trang Web Bên Thứ Ba này.

Sự đồng ý của quý khách

Taste Finger sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được sự đồng ý của quý khách. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép quý khách một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của quý khách. Bằng cách sử dụng Trang Web Taste Finger, quý khách đồng ý cho phép Taste Finger thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích không được trình bày trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Quý khách không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu quý khách quyết định không đồng ý thì khi đó quý khách có thể bị hạn chế tham gia vào một số hoạt động. Nếu quý khách đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Nếu quý khách không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo cách này, vui lòng không sử dụng các Trang Web của Taste Finger hoặc quý khách phải cung cấp thông tin cá nhân cho Taste Finger.

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, vui lòng đọc chi tiết toàn bộ chính sách quyền riêng tư của chúng tôi dưới đây:

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, “thông tin cá nhân” của quý khách có nghĩa là thông tin hay mẩu thông tin có thể giúp nhận diện ra quý khách. Về cơ bản, điều này bao gồm những thông tin như họ tên, địa chỉ, tên đăng nhập, hình đại diện, địa chỉ email và số điện thoại, nhưng cũng có thể bao gồm các thông tin khác chẳng hạn như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, sở thích và thông tin về phong cách sống hay sở thích của quý khách chẳng hạn như sở thích riêng và mối quan tâm. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

 • Thông tin quý khách cung cấp trực tiếp cho chúng tôi: Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập thông tin về quý khách nếu quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như khi quý khách đăng ký tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng hay các cuộc thi, đăng ký để nhận thông tin, sử dụng đơn xin tham gia, mua sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi, điền vào bảng điều tra, hay đưa ra lời nhận xét hay yêu cầu. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ quý khách bao gồm:
  • tên của quý khách
  • địa chỉ
  • địa chỉ email
  • tên đăng nhập
  • số điện thoại
  • tuổi
  • ngày sinh
  • giới tính
  • nội dung do người dùng khởi tạo, các bài đăng và các nội dung khác quý khách nộp cho các Trang Web Taste Finger
  • bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi
 • Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi quý khách sử dụng các Trang Web Taste Finger: Chúng tôi sử dụng cookies và các công cụ khác (chẳng hạn như công cụ phân tích web và thẻ điểm ảnh) để tự động thu thập thông tin về quý khách khi quý khách sử dụng các Trang Web Taste Finger, tùy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:
  • thông tin về kiểu bộ trình duyệt quý khách sử dụng
  • chi tiết về các trang web mà quý khách đã xem
  • địa chỉ IP của quý khách
  • các đường dẫn liên kết mà quý khách đã nhấp vào
  • tên người dùng, hình đại diện, giới tính, mạng của quý khách và bất kỳ thông tin nào khác mà quý khách chọn để chia sẻ khi dùng các Trang Web Bên Thứ Ba (chẳng hạn khi quý khách dùng chức năng “Like” (thích) trên Facebook hay chức năng +1 trên Google+)
  • Các trang web quý khách đã ghé thăm trước khi truy cập vào Trang Web Taste Finger. Hầu hết các bộ trình duyệt internet được thiết lập ban đầu đều chấp nhận cookies. Quý khách có thể thay đổi thiết lập để chặn các cookies hoặc cảnh báo quý khách khi các cookies được gửi tới thiết bị của quý khách. Nếu quý khách tắt cookies, điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web Taste Finger.
 • Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin cá nhân về quý khách từ các nguồn khác nếu quý khách cho phép chia sẻ thông tin đó. Điều này có thể bao gồm thông tin từ các nguồn thương mại hiện có, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công và các tổ chức tổng hợp dữ liệu và thông tin từ các bên thứ ba. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ những nguồn này bao gồm:
  • tên của quý khách
  • địa chỉ
  • tuổi
  • thói quen mua sắm của quý khách
  • sở thích và thông tin về phong cách sống của quý khách chẳng hạn như sở thích riêng và các mối quan tâm
  • các thông tin khả dụng công khai chẳng hạn như nội dung do người dùng khởi tạo, các blog và bài đăng tải, được luật pháp cho phép

2. Mục đích thu thập thông tin và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào các mục đích dưới đây:

 • để cải tiến sản phẩm của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web Taste Finger. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:
  • đánh giá việc sử dụng các Trang Web Taste Finger, các sản phẩm và dịch vụ
  • phân tích tính hiệu quả của các quảng cáo, cuộc thi và chương trình khuyến mãi của chúng tôi
  • cá nhân hóa trải nghiệm trang web của quý khách, đồng thời đánh giá (ẩn danh và tổng thể) các số liệu thống kê về hoạt động của trang web, chẳng hạn như thời gian quý khách ghé thăm, liệu quý khách đã từng ghé thăm trang web này trước đó không và trang web nào giới thiệu quý khách đăng nhập vào đó
  • giúp dễ dàng sử dụng các Trang Web Taste Finger và điều chỉnh hiệu quả các Trang Web Taste Finger cũng như các sản phẩm của chúng tôi theo sở thích và nhu cầu của quý khách
  • giúp thúc đẩy các hoạt động trong tương lai của quý khách và trải nghiệm về các Trang Web Taste Finger. Ví dụ, một trang có thể nhận ra rằng quý khách đã cung cấp thông tin cá nhân và sẽ không yêu cầu thông tin đó lần thứ hai nữa
  • thu thập thông tin về thiết bị quý khách đang sử dụng để xem Trang Web Taste Finger, chẳng hạn như địa chỉ IP của quý khách hay loại bộ trình duyệt Internet hay hệ điều hành quý khách đang sử dụng, và liên kết chúng tới thông tin cá nhân của quý khách nhằm đảm bảo rằng mỗi Trang Web Taste Finger thể hiện trải nghiệm web tốt nhất cho quý khách
 • để liên lạc với quý khách về sản phẩm và dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm, với điều kiện quý khách đồng ý cho chúng tôi làm như vậy hay trước đó quý khách đã yêu cầu sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi và thông tin liên lạc liên quan đến yêu cầu trước đó và được lập trong bất kỳ khung thời gian nào được luật pháp áp dụng quy định. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:
  • giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ (bao gồm những sản phẩm của các bên thứ ba liên quan) mà chúng tôi cho rằng quý khách quan tâm.
  • trao cho quý khách cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi. Quý khách có thể quyết định không tiếp nhận thông tin từ chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thông tin tiếp thị trực tiếp nào mà chúng tôi gửi cho quý khách sẽ cung cấp cho quý khách thông tin và phương tiện cần thiết để từ chối.
 • để cung cấp cho quý khách các sản phẩm hay dịch vụ quý khách yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách:
  • để phục vụ mục đích của các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi mà quý khách đã tham gia
  • để gửi cho quý khách thông tin, sản phẩm hay mẫu mà quý khách yêu cầu
  • để đáp ứng các yêu cầu hay nhận xét của quý khách

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách?

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ quý khách. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của Taste Finger.

4. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với những cá nhân hoặc tổ chức nào?

Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ ai ngoài Taste Finger. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba đáng tin cậy.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với:

 • các cơ quan quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi để giúp chúng tôi thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các chiến lược quảng cáo (ví dụ: Google, Facebook, …)
 • các bên thứ ba được yêu cầu giao sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách, chẳng hạn như giao hàng hay dịch vụ bưu chính chuyển phát sản phẩm mà quý khách đã đặt hàng
 • cơ quan cưỡng chế luật pháp hay cơ quan chính phủ tuân thủ quy trình pháp luật thích hợp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin
 • các bên thứ ba muốn gửi cho quý khách thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ, nhưng chỉ khi quý khách đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy
 • các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như xử lý dữ liệu, cho Taste Finger (ví dụ: Google, Facebook, …)
 • các nhà cung cấp công cụ phân tích website (ví dụ: Google)

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các công ty, tổ chức hay cá nhân bên ngoài Taste Finger nếu chúng tôi nghĩ rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết vì các lý do hợp pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách để:

 • thi hành các điều khoản sử dụng áp dụng của các Trang Web Taste Finger
 • tiến hành điều tra các vi phạm pháp luật áp dụng có thể có
 • phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ chống làm giả và các khả năng dễ bị thương tổn về an ninh hay kỹ thuật
 • tuân thủ pháp luật và quy định áp dụng, hợp tác trong bất kỳ vụ điều tra pháp lý nào và đáp ứng các yêu cầu của chính quyền

Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với một bên thứ ba, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng họ sẽ bảo mật thông tin của quý khách, thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lạm dụng thông tin và chỉ sử dụng thông tin theo cách thống nhất với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Taste Finger không bán thông tin cá nhân, trừ đơn vị mà chúng tôi rút lui tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ, liên quan tới việc bán thương hiệu của chúng tôi), hay liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, tái cơ cấu hay thanh lý tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

5. Quyền riêng tư của quý khách và người liên hệ

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hay mối quan ngại nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Liên Hệ với Chúng Tôi trên website tastefinger.com.

Quý khách có quyền thông báo cho chúng tôi nếu quý khách:

 • không muốn chúng tôi liên hệ trong tương lai
 • muốn chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật, hay xóa bỏ thông tin cá nhân của quý khách trong hồ sơ của chúng tôi
 • muốn báo cáo về bất kỳ trường hợp nào lạm dụng thông tin cá nhân của quý khách

Để hỗ trợ chúng tôi giải quyết thắc mắc của quý khách, vui lòng cung cấp họ tên và thông tin chi tiết của quý khách.

6. Phương tiện và công cụ để quý khách tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý khách trên website tastefinger.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Taste Finger thực hiện việc này.

Quý khách có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của website tastefinger.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Taste Finger sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn quý khách khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. Thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên các Trang Web Taste Finger. Chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp tới quý khách về bất kỳ thay đổi lớn nào. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

8. Các chính sách khác về quyền riêng tư của Taste Finger

Ngoài Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, có thể có những chiến dịch hay quảng cáo cụ thể được chi phối bởi các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung. Quý khách nên đọc những điều khoản hay chính sách bổ sung này trước khi tham gia vào bất kỳ chiến dịch hay quảng cáo nào như vậy vì quý khách sẽ phải tuân thủ chúng nếu tham gia. Các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung sẽ được gửi rõ ràng tới quý khách.